Văn bản đề nghị mua bán điện năng lượng mặt trời

Chi tiết văn bản hướng dẫn mua bán điện

Quy trình mua bán điện mặt trời cụ thể nhất hiện nay. Giá mua điện hiện tại được tính trung bình là 2.134 VNĐ. Có thể thanh toán hàng tháng, thời gian mua trên 20 năm. Theo văn bản mới nhất số 1532/EVN-KD của tập đoàn điện lực Việt Nam ngày 27/3/2019. Đã có hướng dẫn chi tiết từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc THỰC THI MUA BÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI NHÀ!

​Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành văn bản gửi các Tổng công ty Điện lực và Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin, hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà (Văn bản số: 1532/EVN-KD, ngày 27 tháng 3 năm 2019).

Tạp chí Năng lượng Việt Nam xin giới thiệu nguyên văn nội dung của văn bản hướng dẫn:

Thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Quyết định số 02/2019/QĐ- TTg ngày 08/01/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 11 /2017 QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời (gọi tắt là Thông tư 16/2017/TT-BCT)

Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 sửa đổi; bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT (gọi tắt là Thông tư 05/2019/TT-BCT); EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà (dự án ĐMTMN) như sau:

I. Các Tổng công ty Điện lực:

1. Xác định dự án ĐMTMN:

Dự án ĐMTMN là dự án điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà hoặc gắn với công trình xây dựng. Do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ đầu tư có đấu nối và bán điện lên lưới điện của EVN; Các dự án điện mặt trời lắp đặt trên mặt đất, mặt nước… không gắn với mái nhà hoặc công trình xây dựng không thuộc phạm vi hướng dẫn của văn bản này.

2. Cơ chế mua bán điện và giá mua điện của dự án ĐMTMN:

– Các dự án ĐMTMN được thực hiện cơ chế mua bán điện; theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều.

– Giá mua điện:

+ Trước ngày 01/01/2018, giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 2.086 đồng/kWh (tương đương với 9,35 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam. Với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10/4/2017 là 22.316 đồng/USD).

+ Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018, giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) 2.096 đồng/kWh (tương đương với 9,35 UScents/kWh nhân. Với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố; áp dụng cho ngày 31/12/2017 là 22.425 đồng/USD).

+ Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019, giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) 2.134 đồng/kWh (tương đương với 9,35 UScents/kWh nhân. Với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày 31/12/2018 là 22.825 đồng/USD).

+ Kể từ năm 2020 và các năm tiếp theo, giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được xác định theo từng năm và được tính bằng tiền Việt Nam đồng. Tương đương với 9.35 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ; do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày cuối cùng của năm trước.

3. Phân cấp ký kết và thực hiện Hợp đồng mua điện từ các dự án ĐMTMN:

– Các Tổng công ty Điện lực (TCTĐL) uỷ quyền cho Công ty Điện lực/Điện lực (CTĐL/ĐL) được ký kết; và thực hiện Hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) từ các dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện. Thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo Quyết định số 67/QĐ-EVN ngày 28/02/2018 của Hội đồng thành viên EVN.

– Các TCTĐL/CTĐL theo dõi, kiểm soát chặt chẽ công suất lắp đặt của các dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện nhằm đảm bảo tránh tình trạng gây quá tải đường dây, máy biến áp (MBA) phân phối.

– TCTĐL/CTĐL thực hiện tư vấn cho chủ đầu tư lựa chọn lắp đặt tấm pin quang điện; bộ chuyển đổi điện một chiều thành xoay chiều (bộ inverter) thuộc dự án ĐMTMN. Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có giấy chứng nhận xuất xưởng/chứng nhận chất lượng thiết bị của nhà sản xuất; thiết bị có hiệu suất, tuổi thọ và thời gian bảo hành cao để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Khuyến khích chủ đầu tư lắp đặt bộ inverter có khả năng hoạt động ở cả chế độ bám lưới và chế độ độc lập. Với lưới khi lưới điện bị mất điện (hybrid inverter), hệ thống tích trữ điện (nếu cần thiết) để sử dụng lượng điện phát ra từ dự án ĐMTMN của khách hàng; khi lưới điện bị quá tải phải sa thải phụ tải hoặc bị sự cố mất điện.

4. Trình tự, thủ tục đấu nối và mua điện từ các dự án ĐMTMN:

Trình tự, thủ tục đấu nối và mua điện từ các dự án ĐMTMN thực hiện theo lưu đồ tại Phụ lục I, đính kèm. Cụ thể như sau:

a. Đăng ký nhu cầu lắp đặt ĐMTMN của chủ đầu tư:

– TCTĐL/CTĐL thực hiện phổ biến và khuyến nghị các chủ đẩu tư thực hiện đăng ký nhu cầu lắp đặt ĐMTMN. Với TCTĐL/CTĐL trước khi thực hiện đầu tư để được khảo sát về khả năng đấu nối vào lưới điện của dự án. Nhằm đảm bảo hiệu quả khi đầu tư dự án.

– Khi đăng ký nhu cầu, chủ đầu tư cần cung cấp thông tin ban đầu về địa điểm và công suất dự kiến lắp đặt của dự án ĐMTMN, mà khách hàng sử dụng điện (nếu là khách hàng đang mua điện của EVN) để tiện liên hệ và khảo sát đấu nối.

– TCTĐL/CTĐL tổ chức tiếp nhận đăng ký nhu cầu lắp đặt ĐMTMN của chủ đầu tư qua Trung tâm CSKH bằng các hình thức: điện thoại, email, Zalo, Chat box,…).

b. Khảo sát và thỏa thuận đấu nối:

– Nguyên tắc thỏa thuận đấu nối: Tổng công suất lắp đặt của các dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung, hạ áp phải đảm bảo không được vượt quá công suất định mức của đường dây, MBA phân phối trung, hạ áp.

– Trường hợp tổng công suất lắp đặt của các dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện (kể cả dự án đang khảo sát) nhỏ hơn công suất định mức của đường dây, MBA phân phối hạ áp. CTĐL/ĐL thống nhất với chủ đầu tư về công suất lắp đặt và phương án đấu nối như sau:

+ Dự án có công suất lắp đặt < 03 kWp: Đấu nối vào lưới điện hạ áp bằng 01 pha hoặc 03 pha. Tuỳ theo hiện trạng sẵn có.

+ Dự án có công suất lắp đặt > 03 kWp: Đấu nối vào lưới điện hạ áp bằng 03 pha. Nếu chủ đầu tư là khách hàng sử dụng điện đang đấu nối vào lưới điện hạ áp bằng 01 pha; cho phép dự án có công suất lắp đặt > 03 kWp đấu nối vào lưới điện bằng 01 pha. Nếu lưới điện vẫn đảm bảo điều kiện vận hành an toàn, ổn định.

– Trường hợp tổng công suất lắp đặt của các dự án ĐMTMN lớn hơn công suất định mức của đường dây. MBA phân phối hạ áp:

+ CTĐL/ĐL có văn bản thông báo về khả năng quá tải của đường dây, MBA phân phối hạ áp và thỏa thuận chủ đầu tư giảm công suất lắp đặt của dự án hoặc xây dựng đường dây, MBA nâng áp để được đấu nối vào lưới điện trung áp gần nhất.

Thủ tục

+ Trình tự, thủ tục thỏa thuận đấu nối dự án ĐMTMN vào lưới điện trung áp thực hiện. Theo quy định từ Điều 43 đến Điều 51 của Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định; hộ thống điện phân phối (gọi tắt là Thông tư số 39/2015/TT-BCT).

– Trường hợp lưới điện hiện hữu chưa đáp ứng về công suất đấu nối của dự án ĐMTMN; CTĐL/ĐL có văn bản thông báo cho chủ đầu tư về việc lưới điện không còn khả năng tiếp nhận công suất phát lên lưới điện của dự án.

c. Gửi hồ sơ đề nghị bán điện từ dự án ĐMTMN:

Trước 03 ngày khi tính từ ngày dự kiến hoàn thành lắp đặt dự án; chủ đầu tư gửi một bộ hồ sơ đề nghị bán điện cho CTĐL/ĐL như sau:

– Giấy đề nghị bán điện (biểu mẫu BM.0I đính kèm);

– Hồ sơ kỹ thuật (nếu có): Tài liệu kỹ thuật về tấm pin quang điện, bộ inverter; giấy chứng nhận xuất xưởng/chứng nhận chất lượng thiết bị của nhà sản xuất; các biên bản thí nghiệm các thông số kỹ thuật đáp ứng quy định hiện hành bởi một đơn vị có đủ năng lực.

– Đối với dự án ĐMTMN có công suất > 01 MWp: Chủ đầu tư cần thực hiện thủ tục bổ sung quy hoạch phát triển điện mặt trời; thủ tục cấp phép hoạt động điện lực theo quy định tại Thông tư 16/2017/TT-BCT. Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

d. Kiểm tra các thông số kỹ thuật và lắp đặt công tơ đo đếm 2 chiều cho dự án ĐMTMN:

– Trong vòng 03 ngày kể từ sau ngày tiếp nhận giấy đề nghị bán điện từ dự án ĐMTMN của chủ đẩu tư. CTĐL/ĐL phải hoàn thành việc kiểm tra các thông số kỹ thuật của dự án và ký kết hợp đồng mua bán điện với chủ đầu tư.

– Khuyến khích chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện thí nghiệm bởi một đơn vị có đủ năng lực và cung cấp cho CTĐL/ĐL các kết quả thí nghiệm hệ thống điện mặt trời của khách hàng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục 2 (đính kèm).

Trường hợp chủ đầu tư không cung cấp

Trường hợp chủ đầu tư không cung cấp được kết quả thí nghiệm đáp ứng các yêu câu kỹ thuật theo quy định; căn cứ tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. CTĐL/ĐL phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra các thiết bị của dự án; lập biên bản kiểm tra và ghi nhận kết quả như sau:

+ Đồng ý mua điện nếu dự án ĐMTMN của chủ đầu tư đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

+ Không đồng ý mua điện nếu dự án ĐMTMN của chủ dầu tư không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Để bán được điện cho EVN, chủ đầu tư phải khắc phục, sửa chữa dự án ĐMTMN đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

– Lắp đặt công tơ đo đếm 2 chiều cho dự án ĐMTMN:

+ Đối với chủ đầu tư đã có hợp đồng mua điện tại địa điểm lắp đặt dự án: Ngay sau khi kiểm tra và đồng ý mua điện, CTĐL/ĐL thực hiện thay thế công tơ đo đếm 01 chiều bằng công tơ đo đếm 02 chiều và ký hợp đồng mua điện từ dự án với chủ đầu tư.

Trường hợp phải chuyển đổi điểm đấu nối với lưới điện

Trường hợp phải chuyển đổi điểm đấu nối với lưới điện hạ áp từ 01 pha sang 03 pha. Để đấu nối dự án ĐMTMN, chủ đầu tư chịu trách nhiệm nâng cấp dây dẫn sau công tơ; CTDL/ĐL chịu trách nhiệm nâng cấp dây dẫn từ công tơ đến điểm đấu nối và công tơ.

+ Đối với chủ đầu tư chưa có hợp đồng mua điện tại địa điểm lắp đặt dự án (khách hàng đề nghị cấp điện mới): Ngay sau khi kiểm tra và đồng ý mua điện, CTĐL/ĐL thực hiện lắp đặt công tơ đo đếm 02 chiều và ký hợp đồng mua điện từ dự án của chủ đầu tư, đồng thời với hợp đồng bán diện cho chủ đầu tư sử dụng tại địa điểm lắp đặt dự án.

– Trong quá trình vận hành dự án ĐMTMN của chủ đầu tư. CTĐL/ĐL có trách nhiệm kiểm tra, giám sát vận hành và xử lý theo quy định. Tại Điều 52 Thông tư số 39/2015/TT-BCT và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

c. Ký kết mua, bán điện với chủ đầu tư dự án ĐMTMN:

– Hợp đồng mua điện từ dự án ĐMTMN của chủ đầu tư: Thực hiện theo mẫu tại Thông tư số 05/2019/TT-BCT, với các thỏa thuận cụ thể như sau:

+ Ngày vận hành thương mại:

Là ngày hai bên ký biên bản chốt chỉ số công tơ thực hiện giao nhận điện năng của dự án. Đối với các dự án đã đưa vào vận hành trước thời điểm ban hành văn băn này; ngày vận hành thương mại của dự án là ngày hai bên ký Biên bàn thỏa thuận tạm thời. Về việc xác nhận chỉ số công tơ và điện năng giao nhận của dự án (theo Văn bản số 1337/EVN-KD ngày 21/3/2018).

+ Ghi chỉ số công tơ: 01 lần/tháng cùng với kỳ ghi chỉ số công tơ chiều mua điện từ lưới của chủ đầu tư. Đối với chủ đầu tư là khách hàng sử dụng điện ghi chỉ số công tơ nhiều kỳ/tháng; ghi chỉ số công tơ chiều bán điện lên lưới cùng với kỳ ghi chỉ số công tơ cuối cùng trong tháng.

– Hợp đồng bán điện từ lưới điện cho chủ đầu tư ; khi chưa có hợp đồng mua điện tại địa điểm lắp đặt dự án (khách hàng đề nghị cấp điện mới):

Thực hiện ký mới theo mẫu tại bộ Quy trình kinh doanh điện năng của EVN; căn cứ vào mục đích sử dụng điện của chủ đầu tư. Đối với chủ đầu tư đã có hợp đồng mua điện tại địa điểm lắp đặt dự án; thực hiện theo hợp đồng đã ký kết trước đó.

5. Thanh toán tiền điện:

– Tiền điện thanh toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ) được xác định cho từng năm và được tính đến hàng đơn vị đồng (không làm tròn số).

– Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản. Phí chuyển khoản do chủ đầu tư chịu.

– Giá trị thanh toán:

+ Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp có phát hành hóa đơn: Hằng tháng CTĐL/ĐL thực hiện nhận hóa đơn. Kiểm tra và thanh toán tiền điện theo hóa đơn do chủ đầu tư phát hành theo quy định.

+ Đối với chủ đầu tư là hộ gia đình, cá nhân không phát hành hóa đơn:

Hàng tháng, bộ phận kinh doanh của CTĐL/ĐL thực hiện lập bảng kê thanh toán tiền điện trên hệ thống CMIS; trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt và chuyển sang bộ phận tài chính kế toán. Để thanh toán tiền điện cho chủ đầu tư.

Tiền thanh toán không bao gồm thuế GTGT. Sau thời điểm kết thúc hàng năm hoặc sau khi kết thúc hợp đồng mua điện từ dự án; căn cứ “Biên bản xác nhận chỉ số công tơ, điện giao nhận và tiền điện thanh toán” (theo biểu mẫu BM.02 đính kèm) hai bên sẽ thực hiện quyết toán tiền thuế GTGT theo quy định (nếu có).

– Phương pháp xác định thuế GTGT đối với chủ đầu tư thực hiện theo hướng dẫn tại:

Văn bản 1534/BTC-CST ngày 31/01/2019 của Bộ Tài chính (đính kèm).

6. Ghi nhận sản lượng và hạch toán chi phí mua điện:

– Điện mua từ các dự án ĐMTMN được ghi nhận vào sản lượng điện mua tại các TCTĐL (theo biểu mẫu BM.03 đính kèm).

– Chi phí mua điện từ các dự án ĐMTMN được ghi nhận vào chi phi mua điện của các TCTĐL.

– Hàng năm, EVN sẽ tính toán chi phí mua điện từ các dự án ĐMTMN của TCTĐL. Trên cơ sở sản lượng điện mua kế hoạch giao và giá điện theo các quy định hiện hành để tính giá bán buôn điện.

– Chi phí mua điện từ các dự án ĐMTMN đưa vào tính giá bán buôn điện năm; kế hoạch sẽ được xem xét đối chiếu số kế hoạch với số liệu thực hiện quyết toán. Để bù trừ chênh lệch chi phí (nếu cần) trong tính toán giá bán buôn điện hàng năm.

II. Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin:

– Trước ngày 31/3/2019, hoàn thiện phân hệ Quản lý điện mặt trời trên mái nhà. Trên chương trình CM1S 3.0 và tổ chức hướng dẫn các TCTĐL thực hiện đảm bảo. Các tính năng quản lý theo dõi, khai thác thông tin và thanh toán tiền cho các chủ đầu tư có dự án ĐMTMN bán điện cho EVN.

– Bổ sung tính năng vào cổng thông tin điều hành công tác KD&DVKH của Tập đoàn. Để quản lý và theo dõi việc mua bán điện từ các dự án ĐMTMN. Hoàn thành trước 31/3/2019.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị căn cứ hướng dẫn tại văn bản này khẩn trương triển khai thực hiện. Và báo cáo Tập đoàn các vướng mắc phát sinh (nếu có). Văn bản này thay thế cho Văn bản số 1337/EVN-KD ngày 21/3/2018 và Văn bản số 5113/EVN-KD ngày 09/10/2018 của Tập đoàn.

Nguồn: tạp chí năng lượng Việt Nam

Chi tiết văn bản hướng dẫn mua bán điện

THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN MUA BÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

Thông tin chung:

Hiện nay, Chính phủ đã có chủ trương khuyến khích người dân lắp đặt các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà. Để sử dụng và có thể bán lại phần điện dư cho ngành điện; ban hành theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 và Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 8/1/2019.

Giá điện mặt trời là 9,35 UScents/kWh, việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện; đã được Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) thực hiện triển khai. Sau Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/209 và của hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt nam.

Theo đó, Quý khách hàng có thể liên hệ với các nhà cung cấp lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà. Để tìm hiểu và lắp đặt ĐMTMN phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của gia đình.

Khái niệm Dự án điện mặt trời trên mái nhà (viết tắt là ĐMTMN):

Là dự án điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà hoặc gắn với công trình xây dựng. Do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ đầu tư (sau đây gọi là chủ đầu tư) có đấu nối và bán điện lên lưới điện của EVN; các dự án điện mặt trời lắp đặt trên mặt đất, mặt nước… không gắn với mái nhà hoặc công trình xây dựng không thuộc phạm vi hướng dẫn của Thông tư 05/2019/TT-BCT.

Cơ chế mua bán điện

Các dự án ĐMTMN được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều.

Giá mua điện

Đối với các hợp đồng mua bán điện mặt trời có ngày vận hành thương mại trước 01/7/2019; giá mua điện của các dự án ĐMTMN là 9,35 Uscents/kWh được quy định tại Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017. Thời hạn của hợp đồng là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Theo đó, EVN hướng dẫn giá mua điện được tính bằng Việt Nam đồng cụ thể như sau:

Giá mua điện mặt trời
Giá mua điện mặt trời
Thanh toán tiền điện

Tiền điện thanh toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ) được xác định cho từng năm và được tính đến hàng đơn vị đồng (không làm tròn số).

Hình thức thanh toán: chuyển khoản. Phí chuyển khoản do chủ đầu tư chịu.

Giá trị thanh toán:

+ Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp có phát hành hóa đơn: Hàng tháng, Công ty Điện lực nhận hóa đơn và thanh toán tiền điện theo hóa đơn do chủ đầu tư phát hành theo quy định.

+ Đối với chủ đầu tư là hộ gia đình, cá nhân không phát hành hóa đơn: Hàng tháng, Công ty Điện lực thực hiện lập bảng kê để thanh toán tiền điện cho chủ đầu tư, tiền thanh toán không bao gồm thuế GTGT.

Trình tự, thủ tục đấu nối và ký hợp đồng

Sau khi lắp đặt hệ thống ĐMTMN, chủ đầu tư có nhu cầu hoà lưới điện quốc gia, bán phần điện dư cho ngành điện; có thể liên hệ với Tổng đài chăm sóc khách hàng của EVNHANOI theo số điện thoại 19001288. Hoặc đến trực tiếp Công ty Điện lực trên địa bàn khách hàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN. Để được hỗ trợ kiểm tra điều kiện hoà lưới và hướng dẫn thủ tục ký hợp đồng mua bán điện mặt trời.

Phụ lục hướng dẫn:

Phụ lục 01: Lưu đồ thực hiện

LƯU ĐỒ THỰC HIỆN

ĐẤU NỐI, MUA BÁN ĐIỆN TỪ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

(Ban hành kèm theo văn bản số 2619/EVN HANOI-B09 ngày 09 tháng 04 năm 2019)

1. ​Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu bán điện từ dự án điện mặt trời mái nhà của Chủ đầu tư

quy trinh giam dat mua điện mặt trời
quy trình giám sát lắp đặt mua điện mặt trời

2. Thanh toán tiền điện đối với dự án điện mặt trời mái nhà

quy trình mua bán điện mặt trời
quy trình mua bán điện mặt trời

Phụ lục 02: Hạng mục kiểm tra

CÁC HẠNG MỤC KIỂM TRA BAN ĐẦU KHI ĐẤU NỐI VÀ TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ
(Ban hành kèm theo văn bản số 2619/EVN HANOI-B09 ngày 09 tháng 04 năm 2019)

mua bán điện mặt trời
Thông báo từ công tư điện lực về việc mua bán điện mặt trời

Phục lục 3: Văn bản đề nghị bán điện

Mẫu đề nghị bằng văn bản mua bán điện từ dự án điện năng lượng mặt trời (Biểu mẫu 01 tại văn bản số 2619/EVNHANOI-B09 ngày 09/04/2019).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————————-

GIẤY ĐỀ NGHỊ BÁN ĐIỆN

   (Từ dự án điện mặt trời mái nhà)

Kính gửi Công ty Điện lực……………………………………………………

Tên tổ chức/cá nhân ………………………..…………………………………….. Mã số ………………………………….thuế……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản …………………………………………… Tại ngân hàng …………………………………………………………………………………….

Đại diện là ông (bà)……………………………………………..Chức vụ………………………………………………………………………………..

Số CMND/CCCD……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do ……………………………………………………………………………….cấp ngày……………………………………………………………………..

Theo giấy uỷ quyền…….… ngày …………..của…………………………………………………….…………………………………………………..

Email/điện thoại liên hệ…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đăng ký bán điện từ dự án điên mặt trời trên mái nhà:

 1. Thông tin dự án:

–    Địa điểm dự án ……………………………………………………..………….………………………………………………………………………….

–   Công suất dự án ……………….. kWp.

–   Tấm pin mặt trời loại ……… kWp/tấm của nhà sản xuất ……………………………………………………………………………………..

–   Bộ inverter loại ………. kW/bộ của nhà sản xuất ………………………………………………………………………………………………..

–   Cấp điện áp đấu nối: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Thông tin hợp đồng mua điện từ lưới (nếu có):

–   Mã khách hàng sử dụng điện ………………………………………………………………………………………………………………………….

–    Địa điểm sử dụng điện hiện tại ……………………………………………………………………………………………………………………….

…………, ngày….tháng…..năm……
Người đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nguồn tài liệu: cskh.npc.com.vn

ke hoach kinh doanh do choi tre em

Dự án kinh doanh đồ chơi trẻ em cho người khởi nghiệp

Đối với trẻ m, các món đồ chơi luôn nhận được sự yêu thích, nó không chỉ cho các bé vui chơi mà còn hữu ích trong việc phát triển trí óc, tư duy ở trẻ. Cuộc sống bận rộn khiến cho nhiều phụ huynh không có nhiều thời gian rãnh rỗi dành cho con cái nên bất kỳ mong muốn về vật chất của con luôn được đáp ứng, một yếu tố nữa là khi bố mẹ có điều kiện hơn thì luôn muốn mang lại nhiều điều tốt hơn dành cho trẻ, nhất là về vật chất. Hiện nay các đồ chơi trẻ em khá đa dạng được sản xuất ra rất nhiều, mỗi loại đồ chơi ra đời đều mang lại những lợi ích của nó. Chính nhu cầu ngày càng cao đó mà nhiều cửa hàng bán đồ chơi trẻ em hay các trang bán online ra đời và rất được thu hút. Nếu bạn muốn khởi nghiệp bằng nghành kinh doanh này cũng là một ý tưởng hay, tuy nhiên bạn cần năm kỹ một số kinh nghiệm cân thiết. Sau đây là những gợi ý để giúp bạn bắt đầu với dự án kinh doanh đồ chơi trẻ em của mình:

Nếu muốn cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em, bạn cần nắm những vấn đề sau:

Bước 1. Tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi mua đồ chơi cho bé:

Ai cũng từng là một đứa trẻ có những sở thích của riêng mình, vì thế chúng ta đều nắm bắt được đặc điểm tâm lý ờ lứa tuổi này. Trẻ em thường dễ bị lôi cuốn bởi những thứ mới lạ, đầy màu sắc, thích các sản phẩm trong những bộ phim về siêu nhân, siêu anh hùng hay nàng công chúa nào đó, những con búp bê dễ thương, những chiếc xe đồ chơi hấp dẫn. Trẻ con sẽ không bị giới hạn về quan niệm nên trí tưởng tượng của chúng rất phong phú, vì vậy thị hiếu của trẻ rất khó nắm bắt.

Để đạt được thành công với dự án kinh doanh đồ chơi, điều quan trọng nhất là bạn phải nắm bắt được thị hiếu của trẻ khách hàng mục tiêu mà bạn hướng tới. Để đạt điều đó, ngoài việc khảo sát thị trường bạn phải liên tục cập nhật những xu thế “hot” hiện thời từ các bộ phim, truyện tranh,…với những món đồ chơi dựa trên những ý tưởng đó. Nếu để ý kĩ bạn sẽ thấy, chỉ cần một bộ phim bất kì hướng đến trẻ em trở nên nổi tiếng thì ngay sau đó các nhân vật, đồ dùng trong bộ phim đó sẽ xuất hiện ở các cửa đồ chơi dưới dạng nhồi bông, nhựa dẻo hay mô hình lắp ghép.

Luôn cập nhật, nắm bắt thị hiếu của khách hàng là một trong những kinh nghiệm khi mở cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em rất quan trọng mà chúng tôi muốn chia sẻ nếu bạn muốn thành công. Vì thế hãy bỏ thật nhiều tâm huyết để thực hiện công đoạn này một cách tỉ mản và hoàn chỉnh nhất.

Bên cạnh đó bạn nên chọn sản phẩm mục tiêu của mình, ví dụ búp bê, xe đạp, mô hình đồ chơi, xe điện..vì có những mặt hàng mà chắc chắn bé nào cũng thích và sẽ mua trong giai đoạn phát triển của mình.

Bước 2: Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

Bước này khá quan trọng , bạn cần đi dạo một số cửa hàng đã mở trước đó để tham khảo cách trưng bày, phương thức hoạt động, hỏi về cách giao hàng, giá cả…. Trong bước này bạn cần liệt kê một số cửa hàng cũng như website kinh doanh đồ trẻ em nổi bật hiện nay, xem độ phổ biến về thương hiệu, tình hình buôn bán của họ thế nào, đặc biệt là các mặt hàng chủ lực họ đang chiếm ưu thế.

Bước 3: Mặt bằng mở cửa hàng và cách trưng bày:

Tiếp theo bạn nên tìm một địa điểm đông dân cư, nơi có nhiều đông trẻ em từ 3 tuổi trở lên, hay những nơi gần khu vui chơi trẻ em, khu vực công cộng, nơi dễ nhìn thấy cửa hàng của bạn, tốt nhất là các trường học hay các cổng ra vào khu dân cư… Bạn đừng ngại vấn đề xung quanh khu vực bạn định mở cửa hàng đã có sẵn những cửa hàng đồ chơi khác trước đó. Điều quan trọng cần thiết trong trường hợp này là cửa hàng của bạn đẹp hơn, món đồ chơi đáp ứng đúng nhu cầu của khu vực bạn định mở cửa hàng, phương pháp tiếp thị sản phẩm của bạn đến người tiêu dùng và tiếp cận khách hàng mới hiệu quả nhất.

Vì đối tượng khách hàng của bạn chủ yếu là trẻ em nên không gian bài trí trong cửa hàng phải thật bắt mắt, logo, poster, banner,… thật ấn tượng và màu sắc phù hợp với sở thích của bé. Các giá, kệ trưng bày nên được sắp xếp khoa học, hợp lý, phân loại chính xác đồng thời tạo lối đi thoải mái cho khách đến xem hàng và thử hàng.

Ngoài ra, do đồ chơi trẻ em thường dễ vỡ, hỏng hóc, nên bạn cần thiết kế tủ đựng chắc chắn, có khóa, cửa kính cường lực để chống va đập. Bạn cần lắp ráp sẵn một số mô hình đồ chơi và bày bên trong cửa hàng đổ chơi trẻ em của bạn để thu hút sự chú ý của các em và phụ huynh đặc biệt là các mô hình hiện đại, tự động và nhiều âm thanh, màu sắc: như robot, xe địa hình, xe lắc, xe điện…

Bước 4: Xác định nguồn Vốn:

Vốn đầu tư từ 100-200 triệu gồm các khoản chi phí sau:

+ Chi phí thuê mặt bằng: ký hợp đồng từ 1 năm trở lên. Diện tích từ 20 m2 trở lên

+ Chi phí mua quầy, tủ, kệ để trưng bày

+ Chi phí nhập hàng

+ Chi phí cho việc thuê 1-2 nhân viên trong 2-3 tháng. Tuy nhiên nếu cửa hàng nhỏ thì bạn có thể tự bán hàng và quản lý hay nhờ người nhà để tiết kiệm chi phí trong giai đoạn đầu

+ Chi phí dự phòng trong vòng 3 tháng đầu khi kinh doanh

Bước 5: Nhân viên:

Nếu cửa hàng của bạn có quy mô lớn hoặc việc bán hàng phức tạp, nên thuê thêm nhân viên kí hợp đồng ít nhất trên 2 tháng.

Nếu thuê nhân viên thì nên tranning kỹ các kỹ năng để am hiểu sở thích của trẻ em và biết chọn lựa sản phẩm phù hợp cho lứa tuổi các em; cẩn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao vì việc quản lý các món hàng đồ chơi rất khó do sản phẩm dễ hư hỏng hoặc vỡ; biết theo dõi thông tin thị trường để cập nhật kịp thời những mẫu mã sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Bước 6: Pháp lý

Để tránh phiền phức về sau Bạn nên đến ủy ban nhân dân phường / xã để xin giấy phép kinh doanh và nộp thuế khoán theo quy định của Pháp luật.

Bước 7: Công cụ quản lý:

Vì các mặt hàng đồ chơi trẻ em thường rất đa dạng về chủng loại, kiểu dáng cũng như màu sắc, quản lý xuất nhập hàng hóa bạn còn phải kiểm soát các đơn hàng đổ về từ website, Facebook, Zalo,khách hàng trực tiếp… Sau đó thống kê sản phẩm cần giao cho khách, chọn hình thức vận chuyển, lưu lại thông tin thanh toán của người mua,… Rất nhiều thứ cần bạn quản lý nên tốt nhất hãy dùng một phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều công sức và thời gian.

Kiến thức, kỹ năng chuyên môn:

+    Biết cách trò chuyện và lắng nghe trẻ em để có thể hiểu về thế giới của chúng, từ đó biết những sở thích và sản phẩm mà trẻ con thật sự quan tâm

+    Nhạy bén trong các mẫu đồ chơi theo các bộ phim hoạt hình nổi tiếng hoặc các nhân vật đáng yêu, để có thể nhập hàng theo đúng thị hiếu và trào lưu

+    Biết chơi và lắp đặt các trò chơi để hướng dẫn hoặc tư vấn cho phụ huynh chọn mua đồ chơi cho con

+    Tham khảo thêm một số tạp chí như xgame, các website về trò chơi mô hình, trò chơi mới nhất

+    Lắp ráp một số mô hình để sẵn để thu hút sự chú ý của các em và phụ huynh đặc biệt là các mô hình hiện đại, tự động và nhiều âm thanh, màu sắc: như robot, xe

Bước 7: Vận chuyển

Đối với kinh doanh mặt hàng gì cũng thế, vấn đề vận chuyển cực kỳ quan trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu và uy tín của cửa hàng. Đồ chơi trẻ em lại có rất nhiều loại sản phẩm, từ nhỏ gọn như đồ chơi mô hình tới mặt cồng kềnh như oto điện, xe máy điện,… nên khi vận chuyển phải đặc biệt chú ý, bạn nên phân loại rồi áp dụng các phương án khác nhau cho từng mặt hàng.

Ngoài ra việc lựa chọn đơn vị giao hàng cũng cần đặc biệt quan tâm. Nếu giao hàng nội thành bạn sẽ dùng dịch vụ chuyên nghiệp hay chỉ thuê xe ôm hoặc để nhân viên? Còn nếu giao hàng đến tỉnh ngoài bạn chọn dịch vụ của hãng nào, giá cả ra sao, chính sách hoàn hàng có không? Hãy liệt kê tất cả các phương án rồi loại trừ dần cho đến khi tìm được hình thức vận chuyển phù hợp nhất.

Nếu bạn kinh doanh mặt hàng đồ chơi cần lắp ráp, hướng dẫn sử dụng, bạn nên thuê nhân viên vừa giao hàng vừa lắp ráp sản phẩm cho khách hàng.

Bước 8: Thanh toán

Rất nhiều cửa hàng trẻ em gặp phải tình trạng khách “xù” tiền hàng cũng vì không thiết lập chính sách thanh toán chặt chẽ ngay từ đầu. Một số phương thức thanh toán phổ biến là:

– Thanh toán trực tuyến qua thẻ ngân hàng, ví điện tử

– Sử dụng các cổng thanh toán trực tuyến như nganluong.vn, baokim.vn, paypal.com,…

– Chuyển khoản ngân hàng

–  Thu tiền sau khi nhận hàng

Bước 9: Marketing:

Chọn kênh bán hàng online

Kinh doanh có nhiều kênh khác nhau, bạn cần xác định một kênh bán hàng chủ đạo của mình để xây dựng chiến lược. Các kênh phổ biến hiện nay là:

– Website: Thiết kế website bán hàng cũng tương tự như xây một cửa hàng vật lý, tại đó bạn sẽ trưng bày sản phẩm, tiếp thị thương hiệu, ngoài ra còn hỗ trợ thanh toán trực tuyến tối ưu.

– Mạng xã hội, diễn đàn: Đây là các phổ biến được những người có ít vốn lựa chọn, bạn chỉ cần lập một Fanpage Facebook hay tài khoản Instagram, Zalo,… rồi đăng bài rao bán là được, không mất thêm chi phí tạo website nữa.

– Sàn giao dịch thương mại điện tử: Nếu muốn có một gian hàng ảo chuyên nghiệp nhưng không đủ điều kiện thiết kế website thì bạn có thể tìm đến những sàn giao dịch như chotot.vn, sendo.vn, ebay.vn,…

Xác định phương thức tiếp thị

Lợi thế khi kinh doanh đồ chơi trẻ em là bạn có thể tận dụng các phương thức tiếp thị trực tuyến cực kỳ hiệu quả. Một số hình thức tiếp thị phổ biến hiện nay bao gồm:

– Mạng xã hội, diễn đàn: Đây là các trang web có khối lượng người dùng rất lớn và những mối quan hệ chồng chéo, rất thích hợp để lan tỏa thông tin. Bạn có thể kết bạn với nhiều người, đăng bài bán hàng trong hội nhóm, tạo bài thảo luận để quảng cáo,… mà chẳng mất xu nào, hiệu quả lại cao bất ngờ.

– Đăng tin rao vặt: Bạn có thể đăng ký tin rao vặt trên các website chuyên về mảng này như chotot.vn, vatgia.com, nhattao.com,…

– Chạy quảng cáo: Phương thức này thường được dùng nhất nếu bạn chuyên bán hàng trên Facebook hoặc có website riêng. Hai dịch vụ phổ biến là Facebook Ads, Google Adwords.

Ngoài ra bạn có thể kết hợp một số phương thức quảng cáo khác như Email Marketing, tổ chức các sự kiện để thu hút, ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá…

Thị trường đồ chơi trẻ em hiện nay khá phức tạp, kiểu dáng đa dạng, giá rẻ nhưng chất lượng thì chưa ổn định. Xác định mở một cửa hàng đồ chơi cho trẻ, bạn nên nhập hàng từ những nhà cung cấp uy tín, bán những sản phẩm có thương hiệu.

Trên đây là 9 bước cần thiết để hoàn thành dự án kinh doanh đồ chơi trẻ em cho người bắt đầu, bạn có thể dựa vào đây để đưa ra những chiến lược phù hợp với mình. Hi vọng sau bài viết này bạn sẽ biết phải bắt đầu từ đâu với ý tưởng kinh doanh đang ấp ủ và thành công với nó.

10-loi-khuyen-cho-viec-mua-xe-dap-ba-cho-be-va-nguoi-lon

10 lời khuyên để mua xe đạp ba bánh cho bé và người lớn

Nơi bạn nên chú ý khi bạn sẽ mua một chiếc xe ba bánh. Dubitchat.com sẽ cung cấp cho bạn 10 lời khuyên hữu ích để mua một chiếc xe ba bánh cho trẻ em và người lớn. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn với việc mua một chiếc xe ba bánh chất lượng nhất đến với từng thành viên của gia đình.

10 lời khuyên để mua một chiếc xe ba bánh

10-loi-khuyen-cho-viec-mua-xe-dap-ba-cho-be-va-nguoi-lon

 1. Quyết định mục đích nào bạn sẽ sử dụng xe đạp: mục tiêu đạp xe
 2. Tìm kiếm thông tin về các loại xe đạp ba bánh khác nhau.
 3. Nhìn tích cực, chấp nhận rằng đi xe đạp trên một chiếc xe đạp thường xuyên là không thể nữa và nhấn mạnh những gì bạn vẫn có thể.
 4. Thực hiện chuyến đi thử nghiệm và thử loại mô hình khác.
 5. Nhận lời khuyên và thông tin tốt về các loại xe ba bánh, tùy chọn và phụ kiện khác nhau.
 6. Chọn màu mà bạn thích.
 7. Khi bạn chọn cho một chiếc xe đạp điện (hỗ trợ bàn đạp), chọn đúng động cơ và pin.
 8. Thông báo cho các tùy chọn tài trợ
 9. Quyết định xem bạn có muốn đảm bảo xe đạp không.
 10. Đi xe đạp.

10-loi-khuyen-cho-viec-mua-xe-dap-ba-cho-be-va-nguoi-lon

10 lời khuyên để mua một chiếc xe ba bánh (với lời giải thích)

Mẹo 1: Quyết định mục đích bạn sẽ sử dụng xe đạp 3 bánh

Trước tiên, bạn quyết định mục đích bạn muốn mua xe đạp. Bạn sẽ sử dụng loại xe đạp nào? Để đi làm, đi mua sắm, đi xe đạp dài, thăm gia đình / bạn bè, thư giãn lúc rảnh rỗi.

Mục tiêu mà bạn có trong tâm trí, cũng quyết định lựa chọn và phụ kiện bạn cần trên ba bánh. Ví dụ, 8 thiết bị, hỗ trợ bàn đạp điện, yên và các phụ kiện có thể như một cái giỏ.

Mẹo 2: Tìm kiếm thông tin về các loại xe ba bánh khác nhau.

Cũng giống như những chiếc xe đạp thông thường, có rất nhiều loại xe ba bánh khác nhau:

 • Xe ba bánh truyền thống: hai bánh sau và một bánh trước;
 • Xe đạp với bước thấp thông qua;
 • Xe ba bánh với chỗ ngồi;
 • Ba bánh với chỗ ngồi nằm nghiêng;
 • Xe ba bánh với hai bánh trước và một bánh sau;
 • Ba bánh có thể được sử dụng như một chiếc xe điện;

Mẹo 3: Nhìn tích cực, chấp nhận đi xe đạp trên một chiếc xe đạp thông thường là không thể nữa và nhấn mạnh những gì bạn vẫn có thể.

10-loi-khuyen-cho-viec-mua-xe-dap-ba-cho-be-va-nguoi-lon

Khi không thể đạp xe trên một chiếc xe đạp thông thường, một giải pháp tốt là xe ba bánh. Chấp nhận rằng bạn không thể đạp xe đạp thường xuyên để tìm kiếm một chiếc xe ba bánh phù hợp với bạn nhất. Nhìn vào khả năng những gì bạn vẫn có thể và kiểm tra những ưu điểm: tự do, độc lập và di chuyển.

Mẹo 4: Thực hiện chuyến đi thử nghiệm và thử loại mô hình khác.

Một chuyến đi thử nghiệm là rất quan trọng bởi vì mọi người đều khác nhau và có sở thích riêng của họ. Nếu bạn có kinh nghiệm đi xe đạp trên một chiếc xe đạp thông thường, thì bạn nên nhớ rằng đạp xe trên một chiếc xe ba bánh là hoàn toàn khác nhau. Đọc thêm về chủ đề này trong bài viết “đi xe đạp trên xe ba bánh cho người lớn và cho trẻ em”.

Mỗi chiếc xe ba bánh đều có những đặc điểm riêng của mình và điều quan trọng là phải thử những chiếc xe ba bánh khác nhau để trải nghiệm loại xe ba bánh nào phù hợp nhất. Đọc thêm về các mô hình của dubitchat.com xe đạp ba bánh trong bài viết “ba bánh cho người lớn” sau đây.

Mẹo 5: Nhận lời khuyên và thông tin tốt về các loại xe ba bánh, tùy chọn và phụ kiện khác nhau.

Nhận lời khuyên và thông tin tốt về các loại xe ba bánh,  tùy chọn và phụ kiện khác nhau . Hãy hỏi trong cuộc hẹn của bạn khi bạn sẽ cố gắng ba bánh về các tùy chọn có thể. Mỗi chiếc xe đạp dubitchat.com giới thiệu có thể được giao với một số phụ kiện để làm cho chiếc xe đạp theo sở thích của riêng bạn. Trong cuộc hẹn, cố vấn Văn Raam sẽ giải thích mọi thứ về các lựa chọn và phụ kiện có thể có. (loại phanh, hỗ trợ bàn đạp, cố định chân, thay đổi dễ dàng, giỏ vv)

Tất cả các tùy chọn và phụ kiện tiêu chuẩn được xuất bản trên trang web của chúng tôi trên trang của ba bánh có liên quan với giá / tài liệu trên tab. Bên cạnh các tùy chọn tiêu chuẩn, chúng tôi cũng cung cấp công việc tùy chỉnh. Bởi vì dubitchat.com có những chiếc xe đạp độc đáo, điều chỉnh đặc biệt không có vấn đề gì.

10-loi-khuyen-cho-viec-mua-xe-dap-ba-cho-be-va-nguoi-lon

Mẹo 6: Chọn màu mà bạn thích

Sau khi bạn quyết định tùy chọn nào bạn muốn thêm vào xe đạp, bạn có thể chọn bạn là màu sắc. Tất cả xe đạp dubitchat.com đều có màu tiêu chuẩn (mỗi mẫu khác nhau) và một vài màu tùy chọn khác với một mức giá bổ sung nhỏ. Ngoài ra, xe đạp có thể được chế tạo bằng mọi màu RAL với chi phí bổ sung.

Vì vậy, chúng tôi làm cho Edwin van der Sar Foundation tất cả các xe đạp trong màu cam và làm một chiếc xe đạp Roda JC màu vàng đặc biệt (câu lạc bộ bóng đá Hà Lan)

Mẹo 7: Chọn động cơ và pin phù hợp.

Bán kính hành động của ba bánh điện phụ thuộc vào mức hỗ trợ bàn đạp (đi xe đạp đứng 1, 2, hoặc 3), gió, tốc độ, áp suất lốp, trọng lượng của cycler, bề mặt (đường hoặc cát), tuổi của pin.

Tại dubitchat.com chúng tôi có hai loại động cơ, Silent và Silent HT. Với động cơ mạnh mẽ này, bạn có thể chu kỳ tiến và lùi. Các cố vấn của  dubitchat.com có thể giải thích mọi thứ về sự phát triển đặc biệt cho động cơ dubitchat.com. Trên xe đạp, bạn có thể lắp ráp một pin 11,2 ah hoặc pin 24,8 ah. Bạn cũng có thể chọn cho một gói pin thứ hai khi bạn muốn tăng bán kính hành động. Đọc thêm về động cơ và pin trên trang về hỗ trợ bàn đạp điện.

10-loi-khuyen-cho-viec-mua-xe-dap-ba-cho-be-va-nguoi-lon

Mẹo 8: Thông báo cho các tùy chọn tài trợ.

Nhiều gia đình đã được tài trợ để mua một chiếc xe đạp dubitchat.com như thiết bị trị liệu cho trẻ khuyết tật về thể chất và / hoặc nhận thức như chứng tự kỷ, hội chứng Down, suy giảm thị lực, bại não, động kinh và hạ huyết áp. May mắn là có rất nhiều tổ chức tuyệt vời ngoài kia, những người có thể giúp tài trợ cho một chiếc xe đạp thích ứng.

Mẹo 9: Quyết định xem bạn có muốn đảm bảo xe đạp không ..

Bạn không bắt buộc phải đảm bảo xe ba bánh (điện). Đó là khuyến khích để đảm bảo chiếc xe đạp cho ăn cắp. Đối với xe đạp scooter Easy Go, bạn cần phải có bảo hiểm.

Mẹo 10: Thích đạp xe

Bạn đã mua một chiếc xe ba bánh? Bắt đầu thưởng thức đi xe đạp một lần nữa!

Tham khảo tiếp:

xe-choi-chan-cho-be

Tại sao phải mua xe chòi chân Broller cho bé chơi

Khi mà bé bắt đầu những bước chân đầu tiên, gia đình sẽ là những thành viên giúp bé có bước chân đầu đời, để bé có thể đứng trên đôi chân của mình một các vững chắc nhất, chiếc xe chòi chân sẽ giúp bé quan sát mọi thứ xung quanh. Vậy với việc hỗ trợ để cho bé thêm những bước đi và mạnh dạng hơn khi bước những bước một cách tốt nhất.

Sản phẩm giúp bé phát huy tốt nhất những hoạt động của các điểm cụ thể khác nhau, từ các hoạt động thoải mái nhất để đem lại một sự khác biệt của chiếc xe chòi chân broller đem lại cho bé mà gia đình chưa biết.

chicco-quattro-laranja

Xe chòi chân có công dụng như thế nào với bé?

 • Xe chòi chân dành cho bé từ độ tuổi từ 1 đến 3 tuổi một chiếc xe giúp bé di chuyển mà không sợ bị bé ngã.
 • Các mẫu xe có nhiều màu sắc cũng như kiểu dáng khác nhau kiến bé thích thú và sử dụng nhiều hơn khi chơi.
 • Với 4 bánh xe đảm bảo cho bé sự linh động về việc di chuyển thoải mái trèo lên trèo xuống chiếc xe chòi chân khi chơi một mình.
 • Thiết kế các bộ phận khá gọn và nhỏ bé có thể cầm nắm một cách dễ dàng nhất
 • Chiếc xe có hỗ trợ bé biết được các hướng đi mà bé muốn di chuyển, chiếc xe chòi chân có nhiều kích thước khá nhau bé có thể sử dụng và chơi ở nhiều nơi khác nhau kể cả trong nhà và trong phòng ngủ của gia đình.

Đặc điểm của một chiếc xe chòi chân của bé có gì?

 • Vô cùng đáng yêu với nhiều kiểu dáng hình thù khác nhau sản phẩm được làm từ nhựa cao cấp không gây hai cho bé khi chơi cùng.
 • Có khác nhiều kích thước theo độ tuổi
 • Nhiều màu và các kiểu khác nhau từ 3 bánh đến 4 bánh từ các loại xe mô phỏng con vật tới những mẫu xe cao cấp điều có cho bé lựa chọn.
 • Di chuyển dễ dàng và có thể đem lại những hoạt động khi mang theo chiếc xe cho bé chơi khi đi du lich.

chicco-quattro-laranja

Sử dụng một chiếc xe chòi chân trẻ em như thế nào là đúng?

 • Chiếc chòi chân của bé có thể dùng được ở nhiều loại đường khác nhau, những nới không có những vật cản và điều quan trọng là không cho bé dùng ở những nơi có độ dốc để tránh tình trạng bé mất kiểm soát chiếc xe chòi chân.
 • Hãy quan sát bé chơi khi ở những khu đông người và hạn chế cho bé những nói có nhiều xe lưu thông để bé được an toàn.

Xuất xứ của xe chòi chân trẻ em Broller?

 • Là sản phẩm của Việt Nam nên với giá thành tương đối khá cao sao với gia thành của các sản phẩm nhập từ bê ngoài vào. Nhưng đem lại  sự đảm bảo rằng chất lượng của chiếc xe chòi chân mà hàng nội địa hướng đến cho bé sử dụng.

xe-choi-chan-cho-be

Mua xe ở đâu thì được xe chính hãng giá gốc của Broller?

 • Với những mẫu xe chòi chân lớn hay nhỏ hiện nay điều có thể mua được tại các chi nhánh của hàng trên toàn quốc của Broller.
 • Hiện nay các mẫu xe chòi chân này khá nhiều giá với từng dòng của nhà sản xuất đem lại cho bé và gia đình lựa chọn
Perfect Earth

Perfect Earth

Client: Perfect Earth International BV
Release Date: May 2013
Platform: Browser (tablet coming soon)

Perfect Earth International BV approached Dubit to produce an exciting, collection-based game that would educate kids about environmental issues and sustainability.

Players can customize their own avatar and navigate their way through the virtual Amazon Rainforest to collect as much trash as they can. Trash is then recycled into virtual items that can be used to decorate a player’s tree house.

Players can go on quests and larger missions to grow healthy food, generate renewable energy and clean up virtual oil spills to protect their rainforest. Friends can even complete missions together! The game is super social that way.

We are also introducing a mobile extension of the game that lets players earn virtual rewards for being active offline too!

The Time Tribe

The Time Tribe

Client: The Time Tribe
Release Date: Live
Platform: Browser

Time Tribe is an episodic time travel adventure game for kids aged 8 – 13. Rooted in real history and archaeology, the game tells the story of four children who learn they are members of a mysterious group called the Time Tribe.

The full experience combines point-and-click adventure gaming, casual virtual world play, serial comics, customization, integrated real-world objects, location-based quests, and more!

Time Tribe will be available online as a Flash-based web application and downloadable as an iPad app.

Reviews

dubitchat

Vintage Classics

Client: Random House Publishing

Random House Vintage Publishing have recently launched their Classics range for kids. Dubit were commissioned to understand exactly what would appeal to young children and encourage them to engage with the brand. We tested a range of concept covers with kids to learn how they would interpret the new creative.

It was also critical to understand adult purchasers who made up a high % of the brand’s revenue stream. To do this, we ran a number of adult purchaser focus groups in conjunction with our child friendship triads.

Distroller Güorld

Distroller Güorld

 • Distroller Güorld

  Distroller Güorld

 • Distroller Güorld

  Distroller Güorld

 • Distroller Güorld

  Distroller Güorld

 • Distroller Güorld

  Distroller Güorld

 • Distroller Güorld

  Distroller Güorld


Client: Distroller
Release Date: TBA
Platform: Browser

Mexican toy manufacturer, Distroller, are working with Dubit to develop a range of plush toys that integrate with an iPad game and online world. The toys are sold through the Distroller stores and boutiques across Mexico, Spain and USA.

We have designed an in-store and game experience for Distoller. Players adopt the physical toy in store where the nurse weighs and checks the health of their plush toy. She then shows the child how to look after their new ‘baby’ in the online world. It’s a magical experience for children!

There are a number of mini-games on the iPad version of Distroller. A few examples include:

 • Dancing – it’s Simon Says with several people in the same room. Players come and go as they please.
 • Skipping – Mass multiplayer game that earns you coins. Up to 3 people can be in the rope at once and a queue as long as you like. You speak to an avatar, ask to join, stand at the back of the queue and jump in when it’s your turn. We alter the speed of the rope so it steadily gets faster for you, but the other two players see their own version (tres clever). When you fall over, you join the back of the queue. If you want to quit, you just walk away.
Club Penguin

Club Penguin

Client: Disney

Globally, Club Penguin is one of the most popular virtual worlds and critical to its success, is a high conversion of players into payers.

Disney commissioned Dubit to help understand current behaviors and attitudes towards the game, while identifying game mechanics and comms strategies to overcome barriers to ‘payment’.

To do this, we ran a series of pan-European virtual focus groups with members, players, non-players and parental reactions to the product and online content in general. 6 – 12 year olds and their parents took part in the groups.